Slovenský výrobca a predajca hasiacej techniky a príslušenstva.
+42134 6586 302

Hasiaci prístroj P50Te

Hasiaci prístroj obsahuje 50 kg hasiaceho prášku ABC. Je pod stálym tlakom. Súčasťou prístroja je hadica dlhá 5 m s prúdnicou. Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze je určený napr. pre čerpacie stanice, letiskové hangáre, sklady ropných produktov, farieb, riedidiel a pod. Prístroj možno použiť aj na hasenie zariadení pod napätím elektrického prúdu do 1000 V. Prednosťou práškových hasiacich prístrojov je rýchle utlmenie plameňov, dobrá tepelná ochrana obsluhy, nejedovatosť a dlhodobá skladovateľnosť.

 • Množstvo náplne 50 kg
 • Teplotný funkčný  rozsah od -20°C do +60°C
 • Minimálna hasiaca schopnosť A, 3B, C
 • Použiteľnosť  pre triedu požiaru  A, B, C
 • Priemer nádoby 300 mm
 • Výška 1070 mm
 • Celková hmotnosť 78 kg
 • Pracovný tlak 15 bar
 • Dostrek min. 4 m
 • Doba činnosti 45 sekúnd
 • Výrobca: KODRETA Štefanov s. r. o.