Slovenský výrobca a predajca hasiacej techniky a príslušenstva.
+42134 6586 302

Hasiaci prístroj P6Te

Hasiaci prístroj P6Te obsahuje 6 kg hasiaceho prášku ABC a je pod stálym tlakom. Tlak je možné kontrolovať pomocou manometra inštalovanom na ventile. Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze možno ho použiť v priemysle, poľnohospodárstve, obchode, lekárskych ordináciách, skladoch a pod. Prístroj možno použiť aj na hasenie zariadení pod napätím elektrického prúdu do 1000 V. Prednosťou práškových hasiacich prístrojov je rýchle utlmenie plameňov, dobrá tepelná ochrana obsluhy, nejedovatosť a dlhodobá skladovateľnosť.

 • Množstvo náplne 6 kg
 • Teplotný funkčný  rozsah od -20°C do +60°C
 • Minimálna hasiaca schopnosť 27A, 144B
 • Použiteľnosť  pre triedu požiaru  A, B, C
 • Priemer nádoby 150 mm
 • Výška 570 mm
 • Celková hmotnosť 10 kg
 • Pracovný tlak 15 bar
 • Dostrek min. 4 m
 • Doba činnosti 12 sekúnd
 • Výrobca: KODRETA Štefanov s. r. o.