Slovenský výrobca a predajca hasiacej techniky a príslušenstva.
+42134 6586 302

Hasiaci prístroj PR1e

Hasiaci prístroj obsahuje 1 kg hasiaceho prášku ABC. Nádoba je pod stálym tlakom. Tlak je možné kontrolovať pomocou manometra inštalovanom na ventile. Prístroj je vhodný na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze, využitie má v domácnostiach, osobných automobiloch, garážach a môžeme s ním hasiť zariadenia pod napätím elektrického prúdu do 1000 V. Prednosťou práškových hasiacich prístrojov je rýchle utlmenie plameňov, dobrá tepelná ochrana obsluhy, nejedovatosť a dlhodobá skladovateľnosť.

 • Množstvo náplne 1 kg
 • Teplotný funkčný  rozsah od -20°C  do +60°C
 • Minimálna hasiaca schopnosť 5A, 21B
 • Použiteľnosť pre triedu požiaru  A, B, C
 • Priemer nádoby 89 mm
 • Výška 315 mm
 • Celková hmotnosť 2,3 kg
 • Pracovný tlak 15 bar
 • Dostrek min. 2 m
 • Doba činnosti 6 sekúnd
 • Výrobca: KODRETA Štefanov s. r. o.