Slovenský výrobca a predajca hasiacej techniky a príslušenstva.
+42134 6586 302

Hasiaci prístroj PR2

Hasiaci prístroj obsahuje 2 kg hasiaceho prášku ABC. Je pod stálym tlakom, ktorý je kontrolovateľný pomocou manometra inštalovanom do ventilu. Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze, možno ho použiť v domácnostiach, osobných automobiloch, garážach a pod. Prístroj je určený aj na hasenie zariadení pod napätím elektrického prúdu do 1000 V. Prednosťou práškových hasiacich prístrojov je rýchle utlmenie plameňov, dobrá tepelná ochrana obsluhy, nejedovatosť a dlhodobá skladovateľnosť.

 • Množstvo náplne 2 kg
 • Teplotný funkčný rozsah od -20°C do +60°C
 • Minimálna hasiaca schopnosť 8A, 34B
 • Použiteľnosť pre triedu požiaru  A, B, C
 • Priemer nádoby 108 mm
 • Výška 390 mm
 • Celková hmotnosť 3,9 kg
 • Pracovný tlak 15 bar
 • Dostrek min. 2 m
 • Doba činnosti 6 sekúnd
 • Výrobca: KODRETA Štefanov s. r. o.