Slovenský výrobca a predajca hasiacej techniky a príslušenstva.
+42134 6586 302

Hasiaci prístroj S1x30

Hasiaci prístroj je naplnený 1×30 kg oxidu uhličitého (CO2). Je pod stálym tlakom. Používa sa na hasenie požiarov kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného skupenstva a na požiare plynov. Oxid uhličitý sa po použití odparí a nezanechá žiadne zbytky hasiacej látky, čím nedôjde k ďalším škodám a zničením zariadení, ktoré neboli poškodené požiarom. Súčasťou prístroja je hadica s dĺžkou 5 metrov a prúdnica. Hasiaci prístroj je možné použiť aj na hasenie zariadení pod elektrickým napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1 m.

  • Množstvo náplne 30 kg
  • Teplotný funkčný  rozsah -20°C do +60°C
  • Použiteľnosť pre triedu požiaru  B, C
  • Priemer nádoby 204 mm
  • Výška 1880 mm
  • Šírka 600 mm
  • Celková hmotnosť 126 kg
  • Dostrek min. 5 m
  • Doba činnosti 60 sekúnd
  • Výrobca: KODRETA Štefanov s. r. o.