Slovenský výrobca a predajca hasiacej techniky a príslušenstva.
+42134 6586 302

Hasiaci prístroj S2KTe

Hasiaci prístroj obsahuje 2 kg skvapalneného oxidu uhličitého (CO2). Oxid uhličitý sa po použití odparí a nezanechá žiadne zbytky hasiacej látky. Prednosťou hasiaceho prístroja teda je, že nepoškodzuje ani neznečisťuje horiaci materiál ani jeho okolie. Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze v uzatvorených priestoroch, telefónnych centrálach, kanceláriách s počítačmi, galériách, kostoloch, skladoch s potravinami a pod. Hasiaci prístroj možno použiť aj na hasenie zariadení pod napätím elektrického prúdu do 1000 V.

  • Množstvo náplne 2 kg
  • Teplotný funkčný  rozsah od -20°C do +60°C
  • Minimálna hasiaca schopnosť 21B
  • Použiteľnosť pre triedu požiaru   B, C
  • Priemer nádoby 104 mm
  • Výška 600 mm
  • Celková hmotnosť 6,5 kg
  • Dostrek min. 1,5 m
  • Doba činnosti 6 sekúnd
  • Výrobca: KODRETA Štefanov s. r. o.