Slovenský výrobca a predajca hasiacej techniky a príslušenstva.
+42134 6586 302

Hasiaci prístroj S2x10

Tento hasiaci prístroj tvoria dve fľaše a každá obsahuje 10 kg oxidu uhličitého (CO2). Prístroj je pod stálym tlakom. Používa sa na hasenie požiarov kvapalín alebo látok  prechádzajúcich do kvapalného skupenstva a na požiare plynov. Súčasťou hasiaceho prístroja je hadica s dĺžkou 5 metrov a prúdnica. Je možné použiť ho aj na hasenie zariadení pod elektrickým napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1 m.

  • Množstvo náplne 20 kg
  • Teplotný funkčný  rozsah od -20°C do +60°C
  • Použiteľnosť pre triedu požiaru  B, C
  • Priemer nádoby 140,00 mm
  • Výška 1420 mm
  • Šírka 590 mm
  • Celková hmotnosť 85 kg
  • Dostrek min. 5 m
  • Doba činnosti 50 sekúnd
  • Výrobca: KODRETA Štefanov s. r. o.