Slovenský výrobca a predajca hasiacej techniky a príslušenstva.
+42134 6586 302

Hasiaci prístroj S2x30

Hasiaci prístroj tvoria dve 30 kg fľaše naplnené oxidom uhličitým (CO2). Hasiaci prístroj je pod stálym tlakom. Používa sa na hasenie požiarov kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného skupenstva a na požiare plynov. Uvedeným hasiacim prístrojom je možné hasiť aj zariadenia pod elektrickým napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1 m. Súčasťou prístroja je hadica s dĺžkou 10 metrov a prúdnica.

  • Množstvo náplne 60 kg
  • Teplotný funkčný rozsah od -20°C do +60°C
  • Použiteľnosť pre triedu požiaru  B, C
  • Priemer nádoby 204 mm
  • Výška 1880 mm
  • Šírka 750 mm
  • Celková hmotnosť 232 kg
  • Dostrek min. 5 m
  • Doba činnosti 120 sekúnd
  • Výrobca: KODRETA Štefanov s. r. o.