Slovenský výrobca a predajca hasiacej techniky a príslušenstva.
+42134 6586 302

Hasiaci prístroj S5KTe

Hasiaci prístroj obsahuje 5 kg kvapalného oxidu uhličitého (CO2). Oxid uhličitý sa po použití odparí a nezanechá žiadne zbytky hasiacej látky, čím nedôjde k ďalším škodám a zničením zariadení, ktoré neboli poškodené požiarom. Hasiaci prístroj je pod stálym tlakom. Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze v uzatvorených priestoroch, telefónnych centrálach, kanceláriách s počítačmi, galériách, kostoloch, skladoch s potravinami a pod. Prístroj možno použiť aj na hasenie zariadení pod napätím elektrického prúdu do 1000 V.

  • Množstvo náplne 5 kg
  • Teplotný funkčný  rozsah od -20°C do +60°C
  • Minimálna hasiaca schopnosť 55B,
  • Použiteľnosť  pre triedu požiaru   B, C
  • Priemer nádoby 140 mm
  • Výška 760 mm
  • Celková hmotnosť 14,5 kg
  • Dostrek min. 1,5 m
  • Doba činnosti 12 sekúnd
  • Výrobca: KODRETA Štefanov s. r. o.