Slovenský výrobca a predajca hasiacej techniky a príslušenstva.
+42134 6586 302

Hasiaci prístroj V9Tp

Náplň hasiaceho prístroja tvorí  9 litrov vody zmiešanej s potašou (uhličitan draselný), ktorý je určený proti zamrznutiu vody. Vnútro nádoby je chránené plastovým povlakom. Tlak vo vnútri prístroja ukazuje manometer umiestnený na ventile, pričom ručička manometra musí byť v zelenom poli stupnice. Je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze, používa sa v chemickom priemysle, papiernickom a drevárskom priemysle, v skladoch pevných horľavých látok a pod. Prednosťou vodných hasiacich prístrojov je rýchle utlmenie plameňov, nejedovatosť a dlhodobá skladovateľnosť. Prístroj nie je možné použiť na hasenie zariadenia pod napätím elektrického prúdu a pre hasenie látok triedy požiaru D!

 • Množstvo náplne 9 l
 • Teplotný funkčný rozsah od -20°C do +60°C
 • Minimálna hasiaca schopnosť 13A
 • Použiteľnosť pre triedu požiaru A
 • Priemer nádoby 180 mm
 • Výška 630 mm
 • Celková hmotnosť 17,9 kg
 • Pracovný tlak 15 bar
 • Dostrek min. 8 m
 • Doba činnosti 54 sekúnd
 • Výrobca: KODRETA Štefanov s. r. o.