Slovenský výrobca a predajca hasiacej techniky a príslušenstva.
+42134 6586 302

Hasiaci prístroj VP50Te

Hasiaci prístroj obsahuje 45 l vody + penidlo. Je pod stálym tlakom. Nádoba hasiaceho prístroja je antikorová. Súčasťou prístroja je hadica dlhá 5 m s prúdnicou. Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze je určený pre napr. čerpacie stanice, letiskové hangáre, sklady ropných produktov, farieb, riedidiel a pod. Nie je určený na hasenie elektrického zariadenia pod napätím.

 • Množstvo náplne 50 l
 • Teplotný funkčný  rozsah od 0°C do +60°C
 • Minimálna hasiaca schopnosť 3B
 • Použiteľnosť  pre triedu požiaru  A, B
 • Priemer nádoby 300 mm
 • Výška 1075 mm
 • Celková hmotnosť 85 kg
 • Pracovný tlak 15 bar
 • Dostrek min. 8 m
 • Doba činnosti 90 sekúnd
 • Výrobca: KODRETA Štefanov s. r. o.