Slovenský výrobca a predajca hasiacej techniky a príslušenstva.
+42134 6586 302

Hasiaci prístroj VP9TNC

Je určený na hasenie požiarov v počiatočnej fáze v chemickom, papiernickom a drevárskom priemysle, v skladoch tekutých horľavých látok a pod. Náplň hasiaceho prístroja tvorí voda a penidlo. Nádoba prístroja je antikorová a pod stálym tlakom. Prednosťou prístroja je rýchle utlmenie plameňov, nejedovatosť a dlhodobá skladovateľnosť.
Prístroj nie je možné použiť na hasenie zariadenia pod napätím elektrického prúdu a pre hasenie látok triedy požiaru D!

 • Množstvo náplne 9 l
 • Teplotný funkčný rozsah od 0 do +60°C
 • Minimálna hasiaca schopnosť 13A, 183B
 • Použiteľnosť pre triedu požiaru  A, B
 • Priemer nádoby 180 mm
 • Výška 630 mm
 • Celková hmotnosť 15 kg
 • Pracovný tlak 15 bar
 • Dostrek min. 6 m
 • Doba činnosti 60 sekúnd
 • Výrobca: Hastex & Haspr s. r. o.